Van ‘place to buy’ naar ‘place to meet’

Het centrum van Drachten wordt onze huiskamer

De opkomst van online winkelen. De recente coronacrisis. De verhoogde kans op extreem weer, waaronder hitte en stortbuien. Het zijn allemaal redenen om ons af te vragen hoe het centrum van Drachten ingericht moet worden om aantrekkelijk te blijven. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor bezoekers. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen hebben samen nagedacht over de vraag hoe Drachten zich moet ontwikkelen. De korte samenvatting van het antwoord is: Drachten gaat van ‘Place to buy’, een plaats om te kopen, naar ‘Place to meet’, een plaats waar we graag verblijven en waar we elkaar ontmoeten.

Een gezonde mix

Iedereen kan het met eigen ogen zien: er is leegstand in het centrum van Drachten. Dat komt vooral doordat winkelen onder druk staat, want kopen doen we steeds vaker online. Maar leegstand biedt ook kansen, maakt ruimte voor nieuwe initiatieven. In de toekomst zien we een gezonde mix van functies voor ons. Een mix die het plezierig maakt om in Drachten te zijn. Daarbij spelen kunst en cultuur een rol, bijvoorbeeld in De Lawei, maar ook in Museum Dr8888. Daarnaast kunnen daghoreca en leisure (vrijetijdsbesteding) het centrum levendiger maken. Denk aan een bioscoop, een sportcentrum of een sauna.

De huiskamer van Smallingerland

Kortom, het centrum van Drachten wordt socialer, menselijker. Wat daar zeker aan bijdraagt, is de ambitie om duizend nieuwe woningen te bouwen, grotendeels in het centrum. Wanneer mensen in het centrum wonen, komt er meer leven in de brouwerij. Mensen ontmoeten elkaar, groeten elkaar, maken een praatje. Dat bevordert ook het gevoel van veiligheid op straat. Het centrum wordt nóg meer een huiskamer voor inwoners en bezoekers van Smallingerland wanneer er meer mensen werken. Zij maken in de pauze een ommetje, doen boodschappen. We kunnen dit bereiken door vrijkomende winkels te gebruiken als kantoren.

Tegels eruit, groen erin

Het klimaat verandert; we moeten rekening houden met meer hittegolven en stortbuien. De stad kan daar beter tegen als we kiezen voor een andere inrichting: tegels eruit, groen erin. Dan kan het water gemakkelijker wegstromen na een stortbui, en blijft de temperatuur binnen de perken. Maar groen is natuurlijk ook gewoon goed voor de sfeer van het centrum. Een van de plannen is om de stegen rondom het centrum te vergroenen, zodat ze de parken rondom het centrum verbinden met de binnenstad.

Dankzij alle plannen wordt het centrum van Drachten een plek waar je graag bent. Als inwoner, maar zeker ook als bezoeker van Smallingerland.

De Centrumvisie van Douwe van Drogen
Douwe van Drogen is centrummanager van de Gemeente Smallingerland. ‘De visie is een kwestie van lange adem, want het gaat om een cultuurverandering. Dat kost al gauw tien tot vijftien jaar. Het belangrijkste is dat we alle partijen aan tafel hebben en houden: bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, de cultuursector. Want wie gehoord wordt, staat anders in de wedstrijd. Er zit een hoop energie in het overleg, er ontstaan allerlei ideeën. Dat moeten we zo houden door regelmatig bij elkaar te komen voor overleg.’

De Centrumvisie van Luca Arbouw
Luca Arbouw is ondernemer. ‘Je maakt of breekt het met de bewoners. De plannen werken uitsluitend wanneer ze aansluiten bij demografische gegevens, zoals leeftijd, opleidingsniveau en inkomen.Het gedrag van consumenten is veranderd. Die komen niet alleen naar de stad om te winkelen, maar vooral voor de beleving. Een wandeling maken, elkaar tegenkomen, even ergens zitten.Bewoning van het centrum helpt ook. Even denkend in mogelijkheden: tweeduizend bewoners erbij in de binnenstad, die brengen leven in de brouwerij. Overdag én ‘s avonds.’

De Centrumvisie van Douwe Blom
Douwe Blom is voorzitter van Ondernemersvereniging Ha & Ie. ‘Het gaat erom dat het centrum een ontmoetingsplek is. Dat vraagt om een inrichting van de openbare ruimte met meer groen, meer plekken om te verblijven voor volwassenen en plekken om te spelen voor kinderen. Een goede ontwikkeling is dat er de laatste tijd meer ambachten bijkomen in de binnenstad, bijvoorbeeld naai-ateliers en schoenmakers. Maar ook de hypotheekshop en de fysiotherapeut komen erbij. Zo is er meer te beleven.We blijven als ondernemersvereniging natuurlijk ook mooie evenementen organiseren. Zo maken we het centrum steeds aantrekkelijker, voor bewoners én bezoekers’.

De Centrumvisie van Hylke Breman
Hylke Breman is eigenaar van Puur Ijs & Chocolade: ‘Ik vind de plannen goed, ben er tevreden mee. Ik denk dat ze goed aansluiten op de wensen van de consument nu en in de toekomst. Ik weet niet of minder winkels nu de oplossing is, maar ik denk dat het ánders indelen van winkelpanden het centrum aantrekkelijker maakt. Een voorbeeld hiervan is het winkelpand waar voorheen Miss Etam zat. Dit is nu gesplitst waardoor er twee nieuwe kledingzaken ontstonden. Een meer divers winkelaanbod komt de levendigheid ten goede, net als meer woningen bouwen. Met name de randen van het centrum – zoals het Moleneind – hebben hier baat bij.’

De Centrumvisie van Halbe Bergsma
Halbe Bergsma is filiaalhouder van Schuurman Schoenen: ‘Als ondernemer ben ik een voorstander van een compacter centrum. Ik ben net in Scandinavië geweest en daar zie je in de steden veel meer groen en recreatiemogelijkheden. Dat werkt absoluut sfeer verhogend, waardoor inwoners of toeristen langer in het centrum blijven. Niet iedere bewoner of bezoeker wil winkelen, maar misschien wel op een bankje in het park zitten.’

De Centrumvisie van Bettie van der Wal
Bettie van der Wal is filiaalhouder van de HEMA: ‘Ik sta positief tegenover de plannen, ik ben er heel blij mee. Het moet, het kan niet anders. Willen we op lokaal niveau aantrekkelijk blijven, dan is meer diversiteit aan winkels en een aantrekkelijk centrum noodzakelijk. De gezelligheid in Drachten kan en mag echt beter.’

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.