Platform Gastvrij Smallingerland versterkt de toeristische sector

Begin 2022 is het Platform Gastvrij Smallingerland tot stand gekomen, vanuit de wens van de Gemeente Smallingerland om de gastvrijheidssector en de toeristische sector van Smallingerland te versterken. Het platform, met een bestuur uit alle sectoren en alle windstreken binnen onze mooie gemeente. Deze ondernemers vertegenwoordigen de ongeveer 240 bedrijven die gelieerd zijn aan de gastvrijheidseconomie.

Het bestuur van het Platform bestaat uit de volgende personen:
Kevin de Haan – Next Adventures – Dagrecreatie
Oreste Arbouw – Sondrio Drachten – Horeca
Harmke de Vries – Brêgeham – Verblijf en dagrecreatie
Sjoerd Langebeek – Hotel Van der Valk – Verblijf
Erik Zandstra – Zeilschool en Camping de Veenhoop – Verblijf en Dagrecreatie
Marco Souverein – De Naturij – Dagrecreatie
Aline de Jong – Camping De Stjelp – Verblijf

Dit bestuur wordt ondersteund door Elizabeth Pilat, het eerste aanspreekpunt van het Platform.

Bijeenkomsten

Het Platform Gastvrij Smallingerland organiseert voor haar achterban jaarlijks 2 bijeenkomsten, waarbij ontwikkelingen en nieuwtjes uit provincie, regie en/of gemeente worden uitgewisseld. Ook is er ruimte voor netwerken: door ondernemers onderling te verbinden, komen er mooie samenwerkingen tot stand.

Ook van de partij zijn? Meld u dan aan via info@platformgastvrijsmallingerland.nl!

Toerisme en recreatie ondernemers bijeenkomst

Toerisme en recreatie ondernemers, belangstellenden en betrokkenen zijn op woensdag 19 april van 17.00 tot 20.00 uit Gemeente Smallingerland van harte welkom in De Veenhoop.

Het doel van deze avond is om elkaar en de omgeving nog beter te leren kennen zodat aankomende zomer toeristen nog beter worden geïnformeerd en doorverwezen. 

Het programma is als volgt:
16.45 uur Inloop
17.00 uur Start programma
17.30 uur Activiteiten: e-chopperen, praamvaren of een wandeling
19.00 uur Samen eten en bijpraten
20.00 uur Einde

Activiteiten
Om onze eigen omgeving nog beter te leren kennen, organiseren we een aantal activiteiten. De informele sfeer geeft de kans om met elkaar in gesprek te gaan over onderlinge verbindingen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de mail.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.