Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt

Onderwijs, werkgevers en overheid maken er werk van

Veel werkgevers in Smallingerland staan te springen om nieuwe medewerkers, maar kunnen niemand vinden. Vooral in de sectoren Techniek, ICT en Zorg & Welzijn is de krapte voelbaar. Monteurs? Zijn er niet. Programmeurs? Superschaars. Verpleegkundigen? Moeilijk, moeilijk. Maar er staan ook mensen langs de zijlijn; mensen die om verschillende redenen geen werk kunnen vinden. Er is vraag en er is aanbod, maar er is niet altijd een match tussen de twee. Dat kan anders, dat moet anders, vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente. Aan de slag!

Vier doelen

Hoe kunnen we zorgen dat de arbeidsmarkt voor iedereen werkt? Dat iedereen naar vermogen meedoet, dat iedereen zijn talent gebruikt en ontwikkelt? Er zijn vier doelen bepaald waaraan werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen samenwerken. De gemeente helpt, met advies en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies.

  1. Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt: we maken meters als mensen met een beperking ook aan het werk kunnen.
  2. Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt: studenten van vandaag zijn de werknemers van morgen. Hoe zorgen we dat het onderwijs beter aansluit op de wensen van werkgevers?
  3. Zichtbaar maken van interessante banen in de buurt: jongeren uit Smallingerland vertrekken vaak omdat ze denken dat ze elders meer kans hebben op interessant werk. Hoe kunnen we deze brain drain stoppen?
  4. Een leven lang ontwikkelen:de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Wie zich blijft ontwikkelen, is zekerder van werk.

Inclusieve arbeidsmarkt

Werkgevers willen best mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Hoe meer mensen werk hebben, hoe beter. Want werk betekent niet alleen een inkomen, het bevordert ook het gevoel van eigenwaarde. Het gevoel nuttig te zijn en mee te doen aan de maatschappij. Maar soms lopen zij vast in de begeleiding en/of de administratieve verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van loonkostensubsidie. Hier wil de gemeente een rol spelen: er komt een menukaart met effectieve instrumenten voor de werkgever, én werkgever en -nemer kunnen een beroep doen op een jobcoach.

Hotel Van der Valk werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt door middel van open hiring.
Simone Bosgra, HR-adviseur, vertelt erover.

‘Solliciteren zonder sollicitatiegesprek.’
‘Er zijn mensen die bij ons willen werken, maar solliciteren spannend vinden. Daarom zijn wij gestart met open hiring. Het principe is dat de kandidaat sowieso aangenomen wordt.’

Mensen die bij Van der Valk willen werken, kunnen zich gewoon melden bij de receptie. Ze laten hun telefoonnummer achter, en Simone neemt contact met hen op.

‘De rollen zijn eigenlijk omgekeerd: wij stellen de kandidaat geen vragen, de kandidaat stelt ons vragen. Ik geef de kandidaat een beeld van de functie, en hij of zij bepaalt zelf of de baan geschikt is. Of hij of zij het kan en wil.’

En het werkt: deze aanpak verlaagt de drempel. ‘We krijgen meer aanmeldingen dan we verwacht hadden. Terwijl we niet eens heel principieel voor deze aanpak gekozen hebben; we wilden wel eens zien hoe het uitpakte. Pure nieuwsgierigheid, een open minded-houding. Wij kijken nu eenmaal graag naar wat er wél mogelijk is.’

Onderwijs en arbeidsmarkt

Studenten van nu zijn de werknemers van morgen, dat is zeker. Maar jongeren kiezen te vaak voor een opleiding waarmee ze weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Daardoor ervaren werkgevers een mismatch met wat zij verwachten van een werknemer. Wat kunnen we daaraan doen? Zorgen dat oriëntatie op de arbeidsmarkt een integraal onderdeel wordt van alle opleidingen. Want dat helpt jongeren een keuze te maken met toekomst. Ook kunnen werkgevers en onderwijsinstellingen elkaar opzoeken; daardoor sluit het onderwijs beter aan op wat de werkgever nodig heeft.

Kansen zichtbaar maken

Jongeren uit Smallingerland vertrekken vaak uit de gemeente als ze gaan studeren, stage lopen of werken. Zo raken we talent kwijt, er is sprake van een brain drain. Dat is jammer en onnodig, want Smallingerland heeft veel te bieden. Er zijn hier volop interessante organisaties te vinden, met mooie uitdagende functies. Wat is de oplossing? Sectoren en beroepen in Smallingerland beter zichtbaar maken. Bijvoorbeeld door stage- en leerwerkplekken aan te bieden en evenementen te organiseren.

Leenstra BV, onderdeel van VBI, is betrokken bij initiatieven om kansen zichtbaar te maken.
Annemarieke Pieterman, HR-adviseur, licht dat toe.

‘We doen het niet voor onszelf, maar voor de sector.’

Leenstra BV is een bedrijf dat componenten levert aan de staalbranche. Laswerk staat centraal. Leenstra BV leidt zelf mensen op tot bijvoorbeeld constructiebankwerker.

‘Wij willen mensen een kans geven door een opleiding aan te bieden. Ze doen bij ons twee jaar ervaring op en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. We hopen dat ze daarna in de techniek blijven werken. Dat hoeft niet per se bij ons te zijn: ze mogen zelf kiezen bij wie ze gaan werken. Wij doen dit niet voor onszelf, maar voor de sector. Dat is onze visie’.

Om kansen in de techniek zichtbaar te maken is de onderneming betrokken bij twee initiatieven: Girls Day en Techniek Tastbaar.

‘Vrouwen zijn heel goed in techniek. Daarom proberen wij meiden enthousiast te maken. Dat doen we door tijdens Girls Day te laten zien welke beroepen er zijn in de sector. Techniek Tastbaar is een evenement dat vooral gericht is op basisschoolleerlingen. Maar laatst kwam er een meneer van 56 jaar binnen, en die ontdekte dat techniek het helemaal is voor hem.’

Een leven lang ontwikkelen

Veranderingen in de wereld gaan steeds sneller – ook op het werk. Daarom is het zo belangrijk dat mensen blijven leren, zich blijven ontwikkelen. Want wie de vaardigheden heeft die deze tijd vraagt, vindt altijd werk. Hoe stimuleren we dat mensen zich een leven lang ontwikkelen? Dat ze wendbaar zijn en blijven? Er is allereerst een rol weggelegd voor de werkgever. Die moet aan strategische planning doen, de blik richten op de lange termijn. Daardoor wordt duidelijk welke vaardigheden in de toekomst belangrijk of zelfs onmisbaar zijn. Het onderwijs kan bijdragen door om- en bijscholing aan te bieden, waardoor werknemers inzetbaar blijven. Bij hun huidige werkgever óf ergens anders.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.