SKILL: Serieuze speeltuin voor hightech in Philips Gebouw AA

Sinds oktober 2021 gebeuren er bijzondere dingen in het Philips Gebouw AA: het is omgedoopt in SKILL en biedt studenten de kans om aan de slag te gaan met de meest innovatieve technieken zoals 3D-printen, robotica en mechatronica.

SKILL, voluit Shared Knowledge Innovation Learning Lab, is een initiatief van Innovatiecluster Drachten, waarbij ruim twintig bedrijven aangesloten zijn in Friesland, Groningen en Drenthe. ‘Wij concurreren niet, wij werken samen’, is hun motto. En dat werpt vruchten af: opdrachtgevers uit de hele wereld weten Drachten steeds beter te vinden, en talent blijft behouden voor de regio – of keert terug. Zo wordt Drachten in rap tempo tech-hoofdstad van het Noorden.

Demonstratie van hightech producten door Variass bij open dag ICD

State of the art

SKILL biedt studenten in techniek hypermoderne faciliteiten: er zijn co-bots, 3D-printers, sensoren en software voor AI (kunstmatige intelligentie). Het gebouw heeft een laboratorium, leslokalen en ruimtes om te studeren, te vergaderen én te ontspannen. Het is net een speeltuin, maar dan een heel serieuze. De leden van het Innovatiecluster Drachten (ICD) hebben flink in de faciliteiten geïnvesteerd – en met reden: ‘We hebben gekwalificeerde mensen nodig voor onze bedrijven’, zegt voorzitter Binne Visser. ‘Voor opleidingsinstituten zijn de technologische ontwikkelingen bijna niet bij te benen. Als je streeft naar state of the art heb je niets aan de kennis van zes jaar geleden. Hier zitten studenten erbovenop.’

Talent binden en boeien

In SKILL voeren studenten opdrachten uit voor bedrijven in heel Noord-Nederland en doen ze onderzoek. De studenten werken niet alleen samen met klasgenoten: ‘In de praktijk werken mensen van mbo-, hbo- en wo-niveau ook samen. Dat kunnen ze hier vast leren’, zegt Visser. Programmamanager Joost Krebbekx stelt: ‘Een van onze doelstellingen is het binden en boeien van mensen’. Daarom zijn er allerlei initiatieven, zoals een hightech-safari: studenten techniek uit Delft en Eindhoven gaan per touringcar op ontdekkingstocht langs noordelijke bedrijven. ‘Dat levert altijd een paar blijvers op’, weet Krebbekx. Bovendien, weet hij: ‘Oud-inwoners die elders gestudeerd en gewerkt hebben, komen dikwijls terug als ze zich willen settelen.

Eigen kweek

De behoefte aan talent in Noord-Nederland is zó groot, dat het ICD zelf opleidingen ontwikkelt. Daarbij wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen. Met de Hanzehogeschool en NHL Stenden biedt ICD twee deeltijdopleidingen aan: eentje in robotica en eentje in mechatronica.

ICD is ook in gesprek met ROC Friese Poort: de ambitie is om een bedrijfstakschool op te richten, waar studenten per week drie dagen werken en twee dagen naar school gaan. Ondernemers kunnen specifieke wensen inbrengen voor het curriculum, zodat het onderwijs optimaal aansluit op de praktijk. Ook de banden met de Rijksuniversiteit Groningen worden stevig aangehaald. ‘Aan de faculteit Science & Engineering studeren 8000 bèta-studenten. Wij bieden dit talent uit de regio gezamenlijk stages en afstudeermogelijkheden aan. Zo zijn we op elk niveau bezig talent blijvend aan ons te binden,’ besluit Joost Krebbekx.

Meer weten over Innovatiecluster Drachten (ICD)?
Bekijk hier de aftermovie van de Open Dag of kijk op icdrachten.nl

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.