Papegaaienbuurt – Van Doesburg Rinsemahuis

Buiten aan de wandel door een straat van kunst, dat is de Papegaaienbuurt in Drachten. Diverse huizen in de Papegaaienbuurt zijn ontworpen door architect Cees Rienks de Boer waarna het houtwerk van de huizen is beschilderd naar ontwerp van Theo van Doesburg. De primaire kleuren die gebruikt worden doen denken aan de kleuren van papegaaien, vandaar de naam Papegaaienbuurt.

Kunstbeweging De Stijl

Theo van Doesburg is de grondlegger van kunstbeweging De Stijl. Tijdens zijn dienstjaren werd hij bevriend met Evert Rinsema en later diens broer Thijs Rinsema. Deze gebroeders woonden in Drachten en door de regelmatige bezoekjes aan hen kwam Van Doesburg in contact met architect Cees Rienks de Boer die op dat moment bezig was met het ontwerp van de woningen in Drachten. De Boer vroeg Van Doesburg om commentaar op zijn ontwerpen en kleuradvies, de samenwerking was geboren. Uiteindelijk heeft Van Doesburg voor het interieur en het exterieur ontwerpen gemaakt voor het kleurgebruik.

Foto: Maurice Hamming
Foto + headerfoto: Jean Housen

Van Doesburg Rinsemahuis

Midden in de Papegaaienbuurt in de Torenstraat staat het Van Doesburg Rinsemahuis. De gemeente Smallingerland schonk het huis in 2018 aan de Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis om er een museumwoning van te maken. In maart 2019 werd het opengesteld voor het publiek. Het geld hiervoor werd ingezameld door liefhebbers van De Stijl in Drachten. Zo kon het interieur en exterieur in ere worden hersteld naar het originele kleurontwerp van Theo van Doesburg. Alle eerdere verflagen zijn onderzocht en behouden. Hierbij is het hout niet kaal gemaakt maar is er over de verflagen heen geschilderd. In een van de slaapkamers is nog wel het originele schilderwerk te zien.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.