‘Onze samenwerking is de kern van het succes’

Elke zaterdagochtend sporten twaalf jonge atleten met behulp van hun Frame Runner bij atletiekvereniging Impala. En elke zaterdagochtend spat het plezier er vanaf. Sinds 2021 kun je in Smallingerland deelnemen aan Frame Running: een sport die kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid geeft om te lopen of zelfs te rennen.

Onthulling convenant door wethouder Pieter van der Zwan en de Buurtsportcoach Sportbedrijf Drachten
Onthulling convenant door wethouder Pieter van der Zwan en de Buurtsportcoach Sportbedrijf Drachten

Een loopframe met drie wielen en een borststeun. Dát is de uitrusting die sporters met een lichamelijke beperking in staat stelt om te lopen of zelfs heel hard te rennen. We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te sporten’, vertelt Hilde Koopmans, bestuurslid bij AV Impala.

Krachten bundelen

Het balletje begint te rollen als een fysiotherapeut die werkt bij zowel Fitaal Drachten als Revalidatie Friesland de vereniging benadert met de vraag of Impala Frame Running zou willen aanbieden. Op datzelfde moment organiseert de Atletiekunie een pilot rondom het aanbieden van sport aan kinderen met een lichamelijke beperking. ‘Toen hebben we besloten: we doen mee aan de pilot. In een team met trainers van Impala, twee kinderfysiotherapeuten van Fitaal Drachten en Revalidatie Friesland en een buurtsportcoach van Sportbedrijf Drachten hebben we uitgezocht wat er nodig is om Frame Running te kunnen aanbieden in Drachten.’

Behoefte

Vanaf dat moment gaat het snel. ‘We hadden de mensen, de kennis en toen we van een leverancier ook nog eens de Frame Runners konden lenen, konden we los! Van de vijftien kinderen die er kwamen kennismaken, sporten er nog steeds wekelijks twaalf kinderen bij onze vereniging. Dat is meer dan we hadden durven hopen.’

kippenvelmoment

Hilde vindt het bijzonder om te zien hoe snel Frame Running in Drachten voet aan de grond kreeg. ‘Dit is alleen gelukt omdat alle partijen dezelfde ambitie hadden: we willen allemaal dat kinderen met een beperking lekker kunnen sporten bij een sportvereniging. Door dat gezamenlijke doel kwam er zoveel energie vrij! Die samenwerking is als je het mij vraagt echt de kern van het succes.’ Een hoogtepunt was volgens Hilde de deelname van de atleten aan de loopwedstrijd 8 van Drachten. ‘Toen de kinderen trots over de finish kwamen, nog éven aanzetten om de ander te verslaan, dacht ik: dit is waar we het voor doen. Dat was echt een kippenvelmoment.’

Samenwerking is de sleutel tot een inclusieve sportcultuur!

Naast Frame Running zijn in Smallingerland veel andere mogelijkheden op het gebied van aangepast sporten. Om passend sportaanbod op korte en lange termijn te kunnen blijven bewerkstellingen voor deze doelgroep is samenwerking tussen verschillende partijen van groot belang. Daarom heeft Sportbedrijf Drachten in samenwerking met tientallen sportverenigingen, – aanbieders en organisaties het convenant Aangepast Sporten opgezet en ondertekend.

“Met het convenant Aangepast Sporten ligt de focus op samenwerkingen, kwaliteit en borging met verschillende partners in de gemeente Smallingerland zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt. ” – Evert Jan Siderius, Sportbedrijf Drachten

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.