Nieuwbouw van zwemcentrum De Welle kan van start!

Afgelopen dinsdag stond een meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland positief tegenover de nieuwbouw van Zwemcentrum De Welle. Begin 2025 kan het nieuwe zwemcentrum in gebruik worden genomen.

Besluit over de nieuwbouw van het zwemcentrum De Welle

Het huidige zwembad De Welle voldoet niet meer aan de technische eisen en ambities van deze tijd. Op 12 mei 2020 besloot de gemeenteraad daarom het nieuwe zwemcentrum De Welle te realiseren. De gemeenteraad stelde toen jaarlijks € 1,8 miljoen beschikbaar voor de financiering. Echter gezien de bijzondere omstandigheden in de bouwsector ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis viel de uitkomst van de aanbestedingen van realisatie in de zomer tegen. Het budget was niet toereikend. Op verzoek van inschrijver Bouwgroep Dijkstra-Draisma is vervolgens een proces tot onderhandeling gestart voor de bouwkundige werken. Het resultaat is een forse verlaging van de kosten voor realisatie zonder grote wijzigingen van het ontwerp. Toch bleken de totale kosten van de realisatie hoger dan eerder gebudgetteerd. Dit komt door prijsstijgingen van onder andere bouwmateriaal en personeelskosten. Jaarlijks stelt de gemeenteraad daarom nu met het besluit tot realisatie € 2 miljoen beschikbaar in plaats van € 1,8 miljoen. De nieuwbouw De Welle kost in totaal € 44 miljoen. De provincie Fryslân heeft een subsidie toegekend van € 10 miljoen.

Na een lang proces kunnen we nu starten met de realisatie van het nieuwe zwemcentrum en krijgen we een bad voor de huidige en toekomstige generaties. Het zwembad wat zeer duurzaam uitgevoerd zal worden, wordt een aantrekkelijke voorziening voor de inwoners van Smallingerland maar ook voor Fryslân en daarbuiten. Daarmee levert het nieuwe zwemcentrum een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit, economie en ambitie van Smallingerland. En daar zijn we ontzettend trots op!” Aldus Pieter van der Zwan, wethouder gemeente Smallingerland
Beeld: Hooper Architects

Snel van start

De werkzaamheden gaan snel van start. Deze week wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Dit duurt tot ongeveer begin maart. Op 1 maart wordt het terrein beschikbaar gesteld voor Dijkstra-Draisma voor de start van de bouw en voorbereiding daarvan op het terrein aan de Sportlaan. In het begin rijdt het bouwverkeer over de Sportlaan. Ondertussen wordt een bouwweg aangelegd vanaf de Zuiderhogeweg die het grootste deel door het bouwverkeer gebruikt zal worden tot de oplevering. Hiermee zal de overlast van het bouwverkeer op de Sportlaan tot een minimum worden beperkt.

Sportbedrijf Drachten is verheugd dat na het besluit van de gemeenteraad er kan worden gestart met de realisatie voor een zwemcentrum dat plaats biedt aan zowel de recreatieve bezoeker als de breedte- en topsporters. De multifunctionaliteit van het bad zorgt er voor dat alle verschillende type zwemmers zich er thuis zullen voelen. De jarenlange traditie van Drachten als het centrum van de zwemsport in Noord Nederland wordt hiermee voortgezet”, aldus directeur Evert-Jan Siderius.
Beeld: Hooper Architects

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.