De Alliantie van Drachten

Overheid, onderwijs en werkgevers slaan de handen ineen

Vrijdag 30 september is een belangrijke dag voor Drachten: op die dag zetten zeven organisaties hun handtekening onder een overeenkomst tot samenwerking. Dan gaat De Alliantie van Drachten officieel van start.

Het doel van De Alliantie is Drachten nog aantrekkelijker te maken voor werkgevers, werknemers en studenten. Daarbij vormen de sterke punten die Drachten al heeft het fundament: onderwijs, zorg en innovatieve maakindustrie. Dankzij de samenwerking ontstaan er nieuwe ideeën, projecten en initiatieven die de economie van Drachten een impuls geven.

De zeven deelnemers aan De Alliantie, de onderwijsinstellingen ROC Friese Poort, NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen, ziekenhuis Nij Smellinghe, Philips, het Innovatie Cluster Drachten en de gemeente Smallingerland, hebben afgesproken om op verschillende gebieden, zoals onderwijs, zorg en innovatieve maakindustrie, te werken aan de onderlinge verbindingen.

Een belangrijke pijler is de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze verbinding heeft nu al tot resultaat geleid: de nieuwe praktijklocatie van ROC Friese Poort, gebouwd op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe. Studenten volgen hier theorielessen, maar maken ook kennis met de praktijk: goed voor het onderwijs, beter voor de zorg. Zo bewijzen de partners in De Alliantie dat samenwerking alle betrokken partijen verder brengt.

Doordat naast het MBO ook het HBO en de Universiteit lid zijn van De Alliantie van Drachten, kunnen nog meer studenten en werkgevers hun ambities waarmaken in Drachten.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.