Bouw nieuwe sporthal De Drait gestart!

 Wethouder Pieter van der Zwan gaf op woensdagmiddag 21 december officieel het startsein voor de nieuwbouw van Sporthal De Drait.

Dit gebeurde op de plek waar de oude sporthal werd gesloopt. Op dezelfde locatie zal over ruim een half jaar de gloednieuwe en moderne sporthal verrijzen, waar sport, bewegen en elkaar ontmoeten voorop staat!  Het ontwerp van het nieuwe multifunctionele gebouw heeft duidelijk een open karakter, met veel zicht van buiten én binnen in het gebouw op de sportieve activiteiten in de sporthal, want zien bewegen, doet bewegen!

 

Aan de sfeervolle ingerichte kantine wordt een multifunctionele ruimte toegevoegd, die eventueel ook apart van elkaar worden gebruikt en mogelijkheden biedt voor bijeenkomsten, vergaderingen of cursussen

De sportverenigingen, die gebruik maakten van de oude sporthal, zijn een jaar lang elders in sportzalen in Smallingerland ondergebracht en kunnen na de zomer van 2023 weer terug naar hun ‘oude stek’ aan de Eems/Dollard. Dat geldt trouwens ook voor de leerlingen van de basisscholen in de wijken de Drait en de Trisken, die bewegingsonderwijs krijgen in sporthal De Drait.

“Ons uitgangspunt van het ontwerp van de nieuwe sporthal is om naast bewegingsonderwijs en breedtesport uitnodigend en laagdrempelig te zijn voor iedereen in sociale- en sportieve activiteiten” – Roelof Wind, directeur Wind Design + Build

Het ontwerp en de bouw is door de gemeente Smallingerland gegund aan Wind Design + Build, onderdeel van Wind Groep Drachten. “Vanzelfsprekend zijn we erg blij met deze gunning. Ons uitgangspunt van het ontwerp van de nieuwe sporthal is om naast bewegingsonderwijs en verenigingensport uitnodigend en laagdrempelig te zijn voor iedereen in sociale- en sportieve activiteiten”, aldus Roelof Wind, directeur van Wind Design + Build. 

“Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit voor de gemeente Smallingerland en daarom is hieraan veel aandacht besteed. Er is een optimale mix aan duurzame en bouwkundige en installatietechnische energiezuinige maatregelen om het energieverbruik tot een minimum te beperken.” Het gerenommeerde Drachtster bedrijf heeft vele bouwprojecten in heel Nederland, waaronder voor sport en recreatie, van ontwerp tot bouwen afgerond.

“Het ontwerp van de nieuwe sporthal is zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de sportverenigingen en het Sportbedrijf Drachten, maar ook natuurlijk de scholen én omwonenden.”

De gemeente Smallingerland en Wind Design + Build zijn uitgebreid in gesprek gegaan met de verschillende sportverenigingen, een aantal scholen uit de Drait en de Trisken, het Sportbedrijf Drachten, maar ook met omwonenden van de Eems en Dollard, over het ontwerp van de nieuwe sporthal. 

Er zijn in dat traject verschillende wensen ingewilligd en in het ontwerp aangepast. Bij de nieuwbouw is bijvoorbeeld rekening gehouden met meer uitloop voor de zaalvoetballers en in overleg met de badmintonclub werd zorgvuldig het belijningsplan besproken. De wens van de sportverenigingen voor een grotere berging voor de materialen, wordt met de nieuwe sporthal ook uitgevoerd.

De oude sporthal is een donorgebouw voor de nieuw te bouwen sporthal. Vrijwel alle materialen worden duurzaam hergebruikt, zoals het hout, staal en zelfs de oude sportvloer!”

Circulair en duurzaam bouwen stond ook op het verlanglijstje van de gemeente bij de nieuwbouw van Sporthal De Drait. Dat wil zeggen dat veel materiaal van de oude sporthal hergebruikt wordt of dat materiaal dat niet gebruikt kon worden voor de nieuwe sporthal gerecycled is. Bovendien wordt de nieuwe sporthal aardgasvrij (all-electric)! 

Een mooi voorbeeld hiervan is de oude sportvloer, die door een gespecialiseerd bedrijf door een shredder is vermaald en wordt bij de herbouw onder de nieuwe sportvloer als basismateriaal gebruikt. Het staal wordt ook hergebruikt en het hout van het donorgebouw is terug te vinden in de nieuwe sporthal. Het dak van de laagbouw wordt voorzien van een groen sedum dak, insectenhotels en nestkasten die bijdragen aan de lokale flora en fauna. Een aantal nieuwe bomen woden geplaatst om het groene karakter van de omgeving te versterken.

“Sporthal De Drait was altijd een plek voor sporten en ontmoetingen. We zorgen voor een sfeervolle kantine, die zicht heeft op de sportieve activiteiten in de nieuwe sporthal – Evert-Jan SIderius, directeur Sportbedrijf Drachten”

De sporthal, inclusief de kantine en de multifunctionele ruimte, wordt na de nieuwbouw gehuurd van de gemeente Smallingeland en geëxploiteerd en beheerd door Sportbedrijf Drachten. ““In het voortraject is er veel overleg over de praktische zaken zoals de schoonmaak, de inrichting en het beheer van de kantine, zoals de horeca. Het Sportbedrijf zorgt daarnaast voor een sfeervol ingerichte kantine, die door het ontwerp ook voldoende zicht op de sportieve activiteiten heeft”, vertelt Evert-Jan Siderius, directeur van Sportbedrijf Drachten.

Door de multifunctionele ruimte, die door een beweegbare wand ook bij de kantine betrokken kan worden, ontstaat er veel ruimte voor bijeenkomsten, die meestal sport gerelateerd zijn, maar wellicht ook voor andere doeleinden. “Zo wordt het gebouw zoveel mogelijk multifunctioneel ingezet en een ook een ontmoetingsruimte voor sporters en bezoekers”, aldus Evert-Jan Siderius.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.