Gebiedsontwikkeling

Wonen, werken, vrije tijd: ze verdienen allemaal de ruimte. Hoe richten we onze omgeving in? Wat past op welke plaats? Hoe behouden we de balans? Smallingerland is continu in ontwikkeling. Lees hier alle verhalen over thema’s als woningbouw, infrastructuur en landschaps- en natuurbeheer.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.