Opeinde

Bedrijvigheid aan het kanaal

Niemand hoeft te vragen waar Opeinde ligt: op het einde van de zandrug temidden van land waar het te nat was om een dorp te stichten. De kern van Opeinde lag vroeger in wat nu het buurtschap Nijtap is. Hier stond al in de dertiende eeuw een kerk, de Salvatorkerk. Maar nadat het Opeinder Kanaal was gegraven kwam de boel in beweging: de inwoners verhuisden die kant op, waar de bedrijvigheid ontstond.

Er werd in 1906 een nieuwe kerk gebouwd tussen Nijtap en het nieuwe Opeinde-aan-het-kanaal. De Salvatorkerk werd vier jaar later afgebroken.

De ontwikkeling van Opeinde heeft, net als dorpen in de buurt zoals Rottevalle, veel te maken met de vervening. Maar uniek voor Opeinde is de zandwinning. In heel Nederland zaten steden en dorpen te springen om zand voor hun uitbreidingsplannen. Door de aanleg van het kanaal kon Opeinde volop leveren.

Rondom het kanaal ontstond een hoop bedrijvigheid, zoals een zuivelfabriek. Een onderneming uit die tijd die tot op de dag van vandaag in bedrijf is, is de grasdrogerij.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.