Nijega

Klein, maar leefbaar dorp dankzij mienskipssin

Nijega betekent: een nieuw buurtschap. Het dorp is dus jonger dan Oudega, waarvan het waarschijnlijk een afsplitsing is. Aan de lintbebouwing is te zien dat Nijega ontstaan is door turfwinning, net als andere dorpen in de gemeente Smallingerland.

Nijega is maar een klein dorp. Hoe houd je dat leefbaar? Daarvoor moeten de bewoners zelf aan de slag, ze moeten mienskipssin aan de dag leggen.

Het bestuur van Dorpsbelang denkt en werkt mee aan initiatieven en plannen van bewoners. Daardoor is het dorp verrijkt met plekken waar de Nijegaasters elkaar ontmoeten: een plantsoen met een speeltuintje, een pannakooi, jeu-de-boulesbanen en bankjes in het dorp. Elke drie jaar organiseert de feestcommissie een groot dorpsfeest met een optocht, waarvoor iedere buurt een praalwagen bouwt.

Ligt er ijs? Dan komt IJsclub ‘Foarút’ in actie: het bestuur zorgt dat de ijsbaan aan de Swartewei er pico bello bij ligt én zet een tent op waar schaatsers koek en zopie kunnen halen. De toneelvereniging ‘Nij Begjin’ leeft als nooit tevoren: sinds het honderdjarig bestaan in 2018 is er zelfs een jeugdtoneelgroep bijgekomen. Het nieuwjaar wordt steevast ingeluid met een stunt van ‘Stikem mei alles’. Deze vereniging zorgt ook voor een feesttent waarin de Nijegaasters samen proosten op het nieuwe jaar.

Dorpskrant ‘Pypskoft’ zit door al het leven in de Nijegaaster brouwerij nooit verlegen om kopij.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.