Houtigehage

‘WE REGELEN HET ZELF WEL’

De naam Houtigehage vertelt veel over de geschiedenis: na de vervening in de achttiende eeuw kregen mensen land om er landbouwgrond van te maken. Het ging om smalle stroken grond (hage), waarop struiken groeiden (houtig).

Het weerbarstige land bewerken viel niet mee; er was veel armoede in Houtigehage. Dit nadeel had een voordeel: de bewoners waren saamhorig en hielpen elkaar. Ze hadden een mentaliteit die je kunt omschrijven als ‘We regelen het zelf wel’.

Dat bewijzen ‘de Wâldhúskes’ aan de Skoallewyk: de eerste sociale woningbouw in de gemeente die zorgde dat de leefomstandigheden sterk verbeterden. Ieder gezin kreeg een lapje grond, ruimte om de oogst op te slaan en wat kleinvee te houden. Het in 1999 gerestaureerde wâldhúske aan de Skoallewyk is nu een Rijksmonument.

Ook de predikant Johannes Antonie Visscher, die met een kofferorgeltje in een kruiwagen rondtrok over de heide om kerkdiensten te houden, spande zich in voor de bewoners. Er is tegenwoordig een straat naar hem genoemd.

Na de barre tijden in het veen is het nu prettig wonen in Houtigehage: het verenigingsleven bloeit, er is een basisschool en een moderne sportaccommodatie. De bereikbaarheid is uitstekend, de reistijden naar Leeuwarden of Groningen zijn kort.

Tot slot goed nieuws voor wie nu denkt: ‘Maar daar wil ik wonen!’: er gaan eind 2022 drieëntwintig woningen in de verkoop.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.