Drachtstercompagnie

Steenrijke magnaten, straatarme turfstekers

Net als andere dorpen in de gemeente Smallingerland heeft Drachtstercompagnie haar naam te danken aan de vervening: een compagnie is een samenwerkingsverband van landeigenaren die kapitaal inlegden om in turf te kunnen handelen. Er moesten immers vaarten en wijken gegraven worden om de turf te winnen en te vervoeren naar de afnemers in het land. Dat vroeg om stevige investeringen.

De Drachtstercompagnie was een hoogveenkolonie. Dat weten we dankzij historische kaarten, waarop de hoofdvaart en de wijken te zien zijn. Maar de sporen van de vervening zijn nog steeds te zien in het landschap: veel wijken en elzenwallen uit die tijd zijn bewaard gebleven.

De grootschalige vervening in de omgeving van Drachtstercompagnie is in de zeventiende eeuw gestart. Deze vervening is in 1641 gestart vanaf de Noorderdwarsvaart in Drachten en heeft zich steed verder uitgebreid tot aan ‘De Skieding’, de grens met de provincie Groningen. De verveners, verenigd in de ‘Drachtster Compagnie’ lieten vaarten en wijken graven om het veen droog te leggen en vervolgens om de turf te winnen en te vervoeren.

Terwijl de oprichters van de Compagnie steenrijk waren, waren de turfstekers straatarm. Ze woonden in primitieve hutten van zoden en plaggen. Zelfs vrouwen en kinderen moesten helpen met het zware werk om te zorgen dat het gezin kon rondkomen.

In het begin van de negentiende eeuw was het landschap grotendeels in cultuur gebracht. Langs de vaart en de wijken werden boerderijen gebouwd, waar de arbeiders gingen werken. Pas in die tijd wordt Drachtstercompagnie echt een dorp: de verschillende buurtjes groeiden langzaam maar zeker naar elkaar toe.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.