Drachten

Tweede plaats van Friesland, maar géén stad

Drachten ontstond in het natte gebied met veel moerassen dat Smallingerland destijds was. Maar kennelijk waren er toch enkele plekken waar je de voeten droog hield: die plekken heten drechten in het Nederlands, drachten in het Frysk. Er loopt ook een riviertje met dezelfde naam door de omgeving.

Het begon met twee kleine dorpen: Noorder-Dragten en Zuider-Dragten. Zij groeiden aan elkaar door de aanleg van de Drachtster Compagnonsvaart, die veel bedrijvigheid meebracht. Er waren bijvoorbeeld leerlooierijen, tabaksfabrieken en scheepswerven. Een ervan, De Hoop, werd opgericht in 1710 en bestaat nog steeds.

Algemeen wordt aangenomen dat de namen Noorder en Zuider Dragten hun naam hebben ontleend aan twee veenriviertjes: de Zuider- en de Noorder Drait. De relatie met het woord drecht is mij niet bekend. Volgens Van Dale betekent drecht of tricht een (doorwaadbare) plaats waar men de rivier pleegde over te steken (b.v. Dordrecht, Maastricht).

Drachten werd begin twintigste eeuw een belangrijk knooppunt van tramwegen en kreeg een aantal scholen voor het voortgezet onderwijs. Het dorp groeide en kreeg een belangrijke regiofunctie. Het rijksmonumentale Beter Wonen (genoemd naar de socialistische woningbouwvereniging) en de volgens het kleurenschema van kunstenaar Theo Van Doesburg geschilderde middenstandswoningen aan de Torenstraat – De papegaaienbuurt – werden in die periode gebouwd.

De economie werd pas echt booming in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen Philips hier begon met de productie van scheerapparaten. Er trokken veel werkzoekenden naar Drachten, zodat het inwonertal al snel de tienduizend passeerde.

De gemeenteraad schakelde het architectenbureau Van den Broek en Bakema in om de groei van Drachten in goede banen te leiden. Het bureau had faam verkregen met de wederopbouw van Rotterdam. Zij richtten De Kaden, het Moleneind en de Noorder- en Zuiderbuurt opnieuw in met de Rotterdamse Lijnbaan als voorbeeld. Later werd betwijfeld of deze ingrepen goed bij Drachten pasten.

De groei hield niet op tot Drachten de op een na grootste plaats van Friesland was. Toch is Drachten niet een van de Friese Elf Steden: het verkreeg nooit stadsrechten.

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.