De Tike

Goed voor de jacht, veilig voor rovende bendes

Hoe het dorp aan haar naam komt is niet helemaal duidelijk. Al rond 1100 was sprake was van ‘Lant op ‘t Teecka’ dat vermoedelijk ‘land op de dijk’ betekent. Die dijk zou duiden op de hoge zandrug die van zuid naar noord door het dorp loopt. De Tike werd in 1953 officieel een dorp.

Officieel bestaat De Tike nog maar iets meer dan vijftig jaar als ‘zelfstandig dorp’. Maar er wonen hier al eeuwenlang mensen. Logisch, want een plek op een zandrug tussen twee moerassen en natte bossen had veel voordelen: je kon op jacht in de omringende natuur en was er veilig voor rondtrekkende roversbendes.

Johannes Sybenga, huisarts te Opeinde, maar ook archeoloog, vond halverwege de vorige eeuw werktuigen, bijlen en speerpunten in een afgegraven terp. Zo leverde hij het bewijs dat De Tike al zo’n vierduizend jaar bewoond is.

De afgelegen ligging had een groot voordeel: De Tieksters, zoals inwoners van De Tike heten, hebben een sterk ontwikkelde saamhorigheid. Zou dat de reden zijn dat de inwoners zeggen, zelfs al is hier ‘geen kerk, geen werk, geen kroeg’: ‘In De Tike wil ik wonen, leven en sterven’?

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.