Dertien dorpen

Ze hebben veel overeenkomsten, en toch allemaal hun eigen karakter: de dertien dorpen van Smallingerland. Lees nu de verhalen over het ontstaan en de herkomst van de namen. Kom binnenkort terug voor artikelen over het leven anno nu.

Boornbergum

De Tike

De Veenhoop

Drachtstercompagnie

Drachten

Goëngahuizen

Houtigehage

Kortehemmen

Rottevalle

Smalle Ee / De Wilgen

Ontdek meer

Beste lezer,

Je bent op deze pagina gekomen vanuit de url Drachten wil je meemaken. Deze site is
sinds 1 september 2022 niet meer online.

In plaats daarvan is er nu Open Drachten,
een nieuw platform om de gemeente Smallingerland, Drachten en de dorpen beter op de kaart te zetten. Open Drachten wil een podium zijn voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, en organisaties op allerlei gebied om verhalen te delen over
Smallingerland. Iedereen kan meebouwen aan Open Drachten. Het podium is van ons allemaal. In Drachten. In de Dertien Dorpen. In heel Smallingerland.